Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
 
== Xuất thân và giáo dục ==
Đường Lương Trí sinh tháng 06 năm 1960, quê quán lại huyện [[Hồng Hồ]], nay là thành phố cấp huyện Hồng Hồ, địa cấp thị [[Kinh Châu]], tỉnh [[Hồ Bắc]], Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông lớn lên và tốt nghiệp phổ thông ở quê nhà. Tháng 09 năm 1979, ông bắt đầu học ngành Điện tử, nghiên cứu vật lý và bán dẫn tại [[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]], tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu điện tử bán dẫn vào tháng 8 năm 1983. Đường Lương Trí được kết nạp [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]] vào tháng 07 năm 1982, lúc còn đang học địa học. Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 12 năm 1996, ông theo học cao học chuyên ngành Kinh tế phương Tây tại Đại học Hoa Trung, nghiên cứu sau đại học tại chức và nhận bắc bằng Thạc sĩ Kinh tế. Năm 2002, ông tiếp tục là nghiên cứu sinh tại [[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]] trong thời gian sau này, và trở thành [[Tiến sĩ]] [[Kinh tế]], [[Kỹ sư]] cao cấp.
Đường Lương Trí sinh tháng 06 năm 1960, quê quán lại huyện cấp thị [[Hồng Hồ]], địa cấp thị [[Kinh Châu]], tỉnh [[Hồ Bắc]].
 
Tháng 09 năm 1979, ông bắt đầu học ngành Điện tử, nghiên cứu vật lý và bán dẫn tại [[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]]. Đường Lương Trí gia nhập [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]] tháng 07 năm 1982
 
Năm 2002, ông tiếp tục học nghiên cứu sinh tại [[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]] trong thời gian sau này, và trở thành [[Tiến sĩ]] [[Kinh tế]], [[Kỹ sư]] cao cấp.
 
== Sự nghiệp ==