Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
 
== Sự nghiệp ==
Sau khi tốt nghiệp Đại học vào tháng năm 1983, ông bắt đầu làm việc tại [[Bộ Bưu chính Viễn thông Trung Quốc]], Viện nghiên cứu của Bộ (nay bộ được chuyển tên thành [[Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin]]).
 
=== Thời kỳ đầu ===
'''Vũ Hán, khu Đồng Hồ'''
Sau khi tốt nghiệp Đại học vào tháng năm 1983, ông bắt đầu làm việc tại [[Bộ Bưu chính Viễn thông Trung Quốc]], Viện nghiên cứu của Bộ (nay bộ được chuyển tên thành [[Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin]]). Năm 1985, ông được chuyển tới [[Vũ Hán]], làm công việc kỹ thuật viên. Năm 1987, thành phố Vũ Hán quyết định xây dựng [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], ông làm viện tại Văn phòng Phát triển của Khu, các công việc chính là tham gia vào khu vực phát triển.
 
Ông từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quản lý Khu Phát triển, Phó Giám đốc Trung tâm Doanh nhân Công nghệ Mới, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và Giám đốc Phòng Chính sách và Điều hành của Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Chủ nhiệm Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Phó Bí thư Đảng ủy [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]]. Trong tháng 10 năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Quận trưởng quận [[Kiều Khẩu]] của thành phố [[Vũ Hán]], Quận trưởng. Vào tháng 04 năm 2003, ông trở lại [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ]], quay lại vị trí Chủ nhiệm Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Phó Bí thư Đảng ủy [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]]. Tháng 10 năm 2005, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], và Khu Phát triển Công nghệ Đồng Hồ tăng cấp, ông trở thành cán bộ cấp phó thành phố [[Vũ Hán]].
Năm 1985, ông được chuyển tới [[Vũ Hán]], làm công việc kỹ thuật viên. Năm 1987, thành phố Vũ Hán quyết định xây dựng [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], ông làm viện tại Văn phòng Phát triển của Khu, các công việc chính là tham gia vào khu vực phát triển.
 
Vào tháng 06 năm 2007, ông được bộ nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy thành phố [[Tương Phàn, Hồ Bắc|Tương Phàn]] (địa cấp thị sau này được chuyển tên thành [[Tương Dương, Hồ Bắc]], làm Thị trưởng. Vào tháng 02 năm 2008, ông trở thành Bí thư Đảng ủy [[Tương Dương, Hồ Bắc]]. Từ tháng 09 năm 2008 đến tháng năm 2009, ông tham gia khóa học tại [[Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]. Vào tháng 01 năm 2011, ông được phổ nhiệm làm Phó Bí thư Thị ủy [[Vũ Hán]], Quyền Thị trưởng. Vào ngày 17 tháng 02 cùng năm, tại cuộc họp lần thứ 7 của Đại hội Nhân dân Vũ Hán lần thứ 12, ông đã được bầu làm Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố [[Vũ Hán]].<ref>{{Chú thích web|url=http://www.chinanews.com/gn/2014/12-24/6908776.shtml|title=Thị trưởng Vũ Hán, Đường Lương Trí|last=|first=|date=|website=Chinanews|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref> Vào tháng 12 năm 2014, ông được điều chỉnh tới [[Thành Đô]], [[Tứ Xuyên]], giữ chức Phó Bí thư thành ủy [[Thành Đô]], Quyền Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành Đô (chính thức được bầu làm hị trưởng vào tháng 1 năm 2015). Vào ngày 11 tháng 07 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Thường vụ Tỉnh ủy [[Tứ Xuyên]], Bí thư Thị ủy Thành Đô, tỉnh lị Tứ Xuyên.<ref>{{Chú thích web|url=http://district.ce.cn/newarea/sddy/201607/11/t20160711_13692088.shtml|title=Bí thư Thị ủy Thành Đô: Đường Lương Trí|last=|first=|date=|website=Ce.cn|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
Ông từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quản lý Khu Phát triển, Phó Giám đốc Trung tâm Doanh nhân Công nghệ Mới, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và Giám đốc Phòng Chính sách và Điều hành của Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Chủ nhiệm Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Phó Bí thư Đảng ủy [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]].
 
Trong tháng 10 năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Quận trưởng quận [[Kiều Khẩu]] của thành phố [[Vũ Hán]], Quận trưởng. Vào tháng 04 năm 2003, ông trở lại [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ]], quay lại vị trí Chủ nhiệm Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Phó Bí thư Đảng ủy [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]]. Tháng 10 năm 2005, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], và Khu Phát triển Công nghệ Đồng Hồ tăng cấp, ông trở thành cán bộ cấp phó thành phố [[Vũ Hán]].
 
==== Tương Dương, Hồ Bắc ====
Vào tháng 06 năm 2007, ông được bộ nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy thành phố [[Tương Phàn, Hồ Bắc|Tương Phàn]] (địa cấp thị sau này được chuyển tên thành [[Tương Dương, Hồ Bắc]], làm Thị trưởng. Vào tháng 02 năm 2008, ông trở thành Bí thư Đảng ủy [[Tương Dương, Hồ Bắc]].
 
Từ tháng 09 năm 2008 đến tháng năm 2009, ông tham gia khóa học tại [[Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]].
 
==== Lãnh đạo Vũ Hán ====
Vào tháng 01 năm 2011, ông được phổ nhiệm làm Phó Bí thư Thị ủy [[Vũ Hán]], Quyền Thị trưởng. Vào ngày 17 tháng 02 cùng năm, tại cuộc họp lần thứ 7 của Đại hội Nhân dân Vũ Hán lần thứ 12, ông đã được bầu làm Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố [[Vũ Hán]].<ref>{{Chú thích web|url=http://www.chinanews.com/gn/2014/12-24/6908776.shtml|title=Thị trưởng Vũ Hán, Đường Lương Trí|last=|first=|date=|website=Chinanews|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
==== Thành Đô ====
Vào tháng 12 năm 2014, ông được điều chỉnh tới [[Thành Đô]], [[Tứ Xuyên]], giữ chức Phó Bí thư thành ủy [[Thành Đô]], Quyền Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành Đô (chính thức được bầu làm hị trưởng vào tháng 1 năm 2015). Vào ngày 11 tháng 07 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Thường vụ Tỉnh ủy [[Tứ Xuyên]], Bí thư Thị ủy Thành Đô, tỉnh lị Tứ Xuyên.<ref>{{Chú thích web|url=http://district.ce.cn/newarea/sddy/201607/11/t20160711_13692088.shtml|title=Bí thư Thị ủy Thành Đô: Đường Lương Trí|last=|first=|date=|website=Ce.cn|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
==== Trùng Khánh ====
Tháng 04 năm 2017, Đường Lương Trí được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều chuyển tới thành phố [[Trùng Khánh]], vào Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Trùng Khánh. Tháng 10 năm 2017, ông tham gia đại hội đại biểu toàn quốc, được bầu làm Ủy viên dự khuyết [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]] tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX|Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19]].<ref>{{Chú thích web|url=http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1024/c414305-29606192.html|title=Danh sách Ủy viên Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa XIX|tác giả=|last=|first=|date=|website=Đảng Cộng sản Trung Quốc|archive-url=https://web.archive.org/web/20200718162957/http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1024/c414305-29606192.html|archive-date=ngày 18 tháng 7 năm 2020|url-status=dead|access-date=Ngày 15 tháng 10 năm 2019}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://www.xinhuanet.com//2017-10/24/c_1121848883.htm|tựa đề=十九大受权发布:中国共产党第十九届中央委员会候补委员名单|tác giả=聂晨静|ngày=ngày 24 tháng 10 năm 2017|website=[[Tân Hoa Xã]]|ngôn ngữ=tiếng Trung|url-status=live|ngày truy cập=ngày 11 tháng 11 năm 2021}}</ref> Vào tháng 01 năm 2018, tại Đại hội đại biểu Nhân dân thành phố Trùng Khánh khóa XIII, ông được bầu làm Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Trùng Khánh, kế nhiệm [[Trương Quốc Thanh]], phụ trách lãnh đạo hành pháp thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1655744|title=Thị trưởng Trùng Khánh|last=|first=|date=|website=The Paper - China|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
Tháng 04 năm 2017, ông giữ cương vị Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
 
Vào tháng 01 năm 2018, ông tham gia Đại hội Nhân dân lần thứ năm của Trùng Khánh, ông được bầu làm [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân|Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố]] Trùng Khánh.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1655744|title=Thị trưởng Trùng Khánh|last=|first=|date=|website=The Paper - China|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
== Phát triển công nghiệp Vũ Hán ==
Trong bốn năm làm thị trưởng [[Vũ Hán]], ông đã xây dựng kế hoạch tăng gấp đôi công nghiệp" thông qua đầu tư thành công [[Tập đoàn Xe nam Trung Quốc]] và đường sắt cơ sở giao thông, đô thị cơ sở đường sắt vận chuyển. Ông trở nên đổi tiếc khi quản lý thành công, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Vũ Hán ngành công nghiệp. Từ đó, Vũ Án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chỉ trong nửa đầu năm 2012, khởi công xây dựng bốn vòng lặp liên tục, tuyến [[Metro Vũ Hán 3]], [[Metro Vũ Hán 4]], hai dự án khác. Năm 2014, Vũ Hán khu mực xây dựng đạt 150 tỷ [[nhân dân tệ]] (tương ương 20 tỉ [[Đô la Mỹ|USD]] năm 2014), cao hơn nhiều so với các thành phố cùng cấp, chẳng hạn như [[Nam Kinh]] đầu tư xây dựng đô thị đạt 65,26 tỉ nhân dân tệ, [[Thâm Quyến]] khu cực đô thị đầu tư xây dựng đạt 30 tỉ nhân dân tệ.<ref>{{Chú thích web|url=http://liaoning.nen.com.cn/system/2015/01/02/015001002.shtml|title=Xây dựng đô thị tại Vũ Hán, Nam Kinh, Thâm Quyến|last=|first=|date=|website=Kinh tế Liêu Ninh|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref> Đường Lương Trí là một cán bộ rất nổi tiếng về lĩnh vực này.
 
Từ đó, Vũ Án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chỉ trong nửa đầu năm 2012, khởi công xây dựng bốn vòng lặp liên tục, tuyến [[Metro Vũ Hán 3]], [[Metro Vũ Hán 4]], hai dự án khác. Năm 2014, Vũ Hán khu mực xây dựng đạt 150 tỷ [[nhân dân tệ]] (tương ương 20 tỉ [[Đô la Mỹ|USD]] năm 2014), cao hơn nhiều so với các thành phố cùng cấp, chẳng hạn như [[Nam Kinh]] đầu tư xây dựng đô thị đạt 65,26 tỉ nhân dân tệ, [[Thâm Quyến]] khu cực đô thị đầu tư xây dựng đạt 30 tỉ nhân dân tệ.<ref>{{Chú thích web|url=http://liaoning.nen.com.cn/system/2015/01/02/015001002.shtml|title=Xây dựng đô thị tại Vũ Hán, Nam Kinh, Thâm Quyến|last=|first=|date=|website=Kinh tế Liêu Ninh|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 21 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
Đường Lương Trí là một cán bộ rất nổi tiếng về lĩnh vực này.
 
== Xem thêm ==