Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa ngày tháng năm
{{Chinese name|[[Đường (họ)|Đường]]}}
{{Chinese name|[[Đường (họ)|Đường]]}}{{Infobox officeholder|name=Đường Lương Trí|native_name={{nobold|{{lang|zh-cn|唐良智}}}}|birth_date={{birth year and age|1960|6}}|birth_place=[[Hồng Hồ]], [[Kinh Châu]], [[Hồ Bắc]]|party=[[Đảng Cộng sản Trung Quốc]]|office=[[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân|Thị trưởng]] thành phố [[Trùng Khánh]]|term_start=Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2018]]<br /><small>{{số năm theo năm và ngày |2018|1|10}}|term_end=|phó chức vụ=Bí thư Thị ủy|phó viên chức=[[Trần Mẫn Nhĩ]]|predecessor=[[Trương Quốc Thanh]]|successor=''đương nhiệm''|successor2=[[Phạm Dụê Bình]]|office2=Bí thư Thị ủy [[Thành Đô]]|term_start2=[[tháng 7]] năm [[2016]]|term_end2=[[tháng 4]] năm [[2017]]|predecessor2=|deputy2=|office3=Thị trưởng [[Vũ Hán]]|term_start3=[[tháng 2]] năm [[2011]]|term_end3=[[tháng 12]] năm [[2014]]|predecessor3=|successor3=|office4=|term_start4=|term_end4=|predecessor4=|deputy4=|giáo dục=[[Kỹ sư]] cao cấp, [[Tiến sĩ]] [[Kinh tế]]|alma_mater=[[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]]}}'''Đường Lương Trí''' (tiếng Trung giản thể: 唐良智; bính âm Hán ngữ: ''Táng Liáng Zhì'', sinh tháng 6 năm 1960'')'', là [[người Hán]], chính trị gia nước [[Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa|Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]], Phó Bí thư [[Thành ủy Trùng Khánh]], Bí thư Đảng tổ, [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân|Thị trưởng Chính phủ Nhân dân]] thành phố [[Phúc Kiến|Trùng Khánh]]. Ông nguyên là Phó Bí thư chuyên chức Thành ủy Trùng Khánh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Trùng Khánh; Bí thư Thành ủy thành phố [[Thành Đô]], tỉnh [[Tứ Xuyên]]; Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố [[Vũ Hán]], tỉnh [[Hồ Bắc]].
 
 
{{Chinese name|[[Đường (họ)|Đường]]}}{{Infobox officeholder|name=Đường Lương Trí|native_name={{nobold|{{lang|zh-cn|唐良智}}}}|birth_date={{birth year and age|1960|6}}|birth_place=[[Hồng Hồ]], [[Kinh Châu]], [[Hồ Bắc]]|party=[[Đảng Cộng sản Trung Quốc]]|office=[[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân|Thị trưởng]] thành phố [[Trùng Khánh]]|term_start=Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2018]]<br /><small>{{số năm theo năm và ngày |2018|1|10}}|term_end=|phó chức vụ=Bí thư Thị ủy|phó viên chức=[[Trần Mẫn Nhĩ]]|predecessor=[[Trương Quốc Thanh]]|successor=''đương nhiệm''|successor2=[[Phạm Dụê Bình]]|office2=Bí thư Thị ủy [[Thành Đô]]|term_start2=[[tháng 7]] năm [[2016]]|term_end2=[[tháng 4]] năm [[2017]]|predecessor2=|deputy2=|office3=Thị trưởng [[Vũ Hán]]|term_start3=[[tháng 2]] năm [[2011]]|term_end3=[[tháng 12]] năm [[2014]]|predecessor3=|successor3=|office4=|term_start4=|term_end4=|predecessor4=|deputy4=|giáo dục=[[Kỹ sư]] cao cấp, [[Tiến sĩ]] [[Kinh tế]]|alma_mater=[[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]]}}'''Đường Lương Trí''' (tiếng Trung giản thể: 唐良智; bính âm Hán ngữ: ''Táng Liáng Zhì'', sinh tháng 6 năm 1960'')'', là [[người Hán]], chính trị gia nước [[Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa|Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX]], Phó Bí thư [[Thành ủy Trùng Khánh]], Bí thư Đảng tổ, [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân|Thị trưởng Chính phủ Nhân dân]] thành phố [[Phúc Kiến|Trùng Khánh]]. Ông nguyên là Phó Bí thư chuyên chức Thành ủy Trùng Khánh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Trùng Khánh; Bí thư Thành ủy thành phố [[Thành Đô]], tỉnh [[Tứ Xuyên]]; Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố [[Vũ Hán]], tỉnh [[Hồ Bắc]].
 
Đường Lương Trí là Đảng viên [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]], học vị Cử nhân Nghiên cứu điện tử bán dẫn, Tiến sĩ Kinh tế học, Nghiên cứu sinh sau đại học và Cao cấp công trình sư.