Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa chữ Hán
Không có tóm lược sửa đổi
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 = Bí thư Tỉnh ủy
| trưởng viên chức 5 = [[BànhVương ThanhĐông HoaMinh]]
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =