Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| con =
| giáo dục = Cử nhân Nghiên cứu điện tử bán dẫn<br>Tiến sĩ Kinh tế học<br>Cao cấp công trình sư
| học trường = [[Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung]]<br>[[Đại học Hạ Môn]]<br>[[Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
| chữ ký =
| tài sản =