Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

#:::::{{an5|xong}} <span style="display:inline-block;font-family:Papyrus;font-size:0.8em;line-height:1em;text-align:center;vertical-align:bottom">[[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;">NguoiDung</span>]]<br/>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="color:black;">KhongDinhDanh</span>]]</span> 07:20, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:{{od|4}} Script chạy với tốc độ khoảng 4-5 trang/giây, nhưng vì tác vụ là xoá nên không thể chạy cả 4200 trang cùng lúc được. Tôi định chia nhỏ ra nhiều lần, mỗi lần 200 trang để kiểm tra ngẫu nhiên. Ngoài ra, còn phải chờ cooldown. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<b style="background-clip:text;-webkit-background-clip:text;background-image:linear-gradient(90deg,red,cyan,red);color:transparent;font-family:Ink Free;font-size:110%";text-shadow:darkgray 1px 1px 1px>NDKDD</b>]]&nbsp;<sub>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<b style="color:#FF4747;font-family:Ink Free;font-size:110%;font-variant:small-caps;text-shadow:darkgray 1px 1px 1px">tên</b>]]</sub> 07:24, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#::Tính vị chi mỗi ngày chạy một lần, 4200/200=21 ngày (không lẽ hiệu suất thấp đến mức mỗi ngày 1 lần, trong khi 4-5 trang/giây?). Vậy nên tính tạm mỗi ngày chạy 2 lần (4-5 trang/giây --> 200 trang khoảng 40 giây (nhanh nhất)/50 giây (chậm nhất): 4200/(200x2)=10.5 ngày. Tôi thiết nghĩ tạm cấp cờ ở mức thoáng là 14 ngày để bạn này tiện sử dụng không là vấn đề lớn (còn có thời gian làm việc khác, nghỉ ngơi và kiểm tra cho bot), nếu hiệu suất thực sự thấp đến như vậy (mỗi ngày 2 đợt/mỗi đợt chưa đến 1 phút). Không rõ HCV {{u|DHN}} có đồng thuận ở mức này không. Tuy vậy cũng nên đánh giá thử bằng cách cấp cờ DPV chạy thử trong vòng 3 ngày đầu tiên/24 giờ đầu để kiểm chứng trước khi trao cờ dài hơn. Sau tác vụ cấp cờ, thành viên điều khiển có nghĩa vụ phải thông báo cho HCV biết để gỡ cờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sớm (hơn mức thời gian cấp cờ), cũng như sẽ gỡ cờ DPV của bot nếu hiệu suất quá thấp, không như kỳ vọng và số liệu đã cho biết/đến hạn mức thời gian (hệ thống tự động ngắt cờ). Việc cấp cờ DPV lại cho bot (nếu công việc gặp trục trặc/trễ tiến độ) sẽ tiến hành một cuộc thảo luận mới, ngắn nhưng cần thiết để xác định nguyên nhân và tìm giải pháp. Tái bút: Không rõ bạn chủ bot {{u|NguoiDungKhongDinhDanh}} có khả năng chạy nhiều lần hơn mức "sàn" 2 đợt cho công việc này hay không, nếu bạn có khả năng chạy nhiều lần hơn mức này nhiều lần (4-5 đợt/ngày), xin nhắn lại để tiện việc bàn luận. Xin cảm ơn.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 18:29, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)