Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

(→‎Thảo luận 3: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
#::::Không có sự phản đối của HCV còn lại là anh DHN. Chờ xác nhận của DPV {{u|NguoiDungKhongDinhDanh|Danh}} rằng bạn đồng ý các điều kiện phía trên: 1. Cấp cờ thử nghiệm DPV cho bot trong 3 ngày/24 giờ, sau đó cấp cờ kéo dài cho đủ 14 ngày; 2. cờ tự động bị hệ thống gỡ/bị gỡ nếu bot không hoạt động cách hiệu quả và sẽ mở bàn luận thêm nếu hết thời hạn vẫn chưa thể giải quyết hết vấn đề đã nêu (và có ý yêu cầu gia hạn thời gian cờ); 3. thành viên điều khiển có nghĩa vụ phải thông báo cho HCV biết để gỡ cờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sớm (hơn mức thời gian cấp cờ); 4 (bổ sung) Thành viên điều khiển bot có trách nhiệm quan sát và can thiệp (cũng như yêu cầu khẩn cấp BQV cấm để ngăn chặn) khi bot gặp lỗi/vấn đề và chịu trách nhiệm nếu có khả thể bot gây ra hậu quả xấu cho dự án/ dùng vào việc không đúng nội dung yêu cầu cấp cờ. Sở dĩ phải làm rõ như trên là để khi chẳng may xảy ra chuyện/vấn đề, tránh được những rắc rối khi giải quyết, mong rằng không làm khó cho bạn. Chờ hồi âm từ bạn[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 19:48, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:::::{{ping|ThiênĐế98|DHN}} Tôi xác nhận bot chỉ cần giữ cờ này tối đa 3 ngày, trừ khi có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, chẳng hạn như tôi bị đột quỵ hoặc mất điện toàn thành phố. Sau khi xong việc, tôi sẽ báo lại để gỡ cờ. <span style="display:inline-block;font-family:Papyrus;font-size:0.8em;line-height:1em;text-align:center;vertical-align:bottom">[[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;">NguoiDung</span>]]<br/>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="color:black;">KhongDinhDanh</span>]]</span> 06:20, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:::::::Đã cấp cờ điều phối viên cho bot trong vòng 3 ngày (căn cứ vào thảo luận tại đây và tiền lệ của dự án Wikipedia tiếng Việt; sự tuyên bố không phản đối của HCV tích cực còn lại, anh DHN). Hy vọng các bạn có quan tâm hỗ trợ theo dõi hoạt động của bot do lo ngại chạy quá nhiều gây quá tải. Hy vọng không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra và bot hoàn thành tốt nhu cầu xin cờ.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 06:39, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)