Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

#:::::{{ping|ThiênĐế98|DHN}} Tôi xác nhận bot chỉ cần giữ cờ này tối đa 3 ngày, trừ khi có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, chẳng hạn như tôi bị đột quỵ hoặc mất điện toàn thành phố. Sau khi xong việc, tôi sẽ báo lại để gỡ cờ. <span style="display:inline-block;font-family:Papyrus;font-size:0.8em;line-height:1em;text-align:center;vertical-align:bottom">[[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;">NguoiDung</span>]]<br/>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="color:black;">KhongDinhDanh</span>]]</span> 06:20, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
#:::::::Đã cấp cờ điều phối viên cho bot trong vòng 3 ngày (căn cứ vào thảo luận tại đây và tiền lệ của dự án Wikipedia tiếng Việt; sự tuyên bố không phản đối của HCV tích cực còn lại, anh DHN). Hy vọng các bạn có quan tâm hỗ trợ theo dõi hoạt động của bot do lo ngại chạy quá nhiều gây quá tải. Hy vọng không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra và bot hoàn thành tốt nhu cầu xin cờ.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 06:39, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
{{od|#:::::::}} {{ping|ThiênĐế98}} {{an5|xong|c=đã xong}} Đã xử lý xong 5300 tập tin (5200 trong backlog tháng 7 và gần 100 tập tin mới từ đó đến nay). [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;font-family:Monotype Corsiva;font-size:110%">NguoiDungKhongDinhDanh</span>]]&nbsp;<sup>[[Special:Redirect/page/19578627|<span style="font-family:Monotype Corsiva;color:black;font-size:110%">Name me</span>]]</sup> 08:27, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)