Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

#:::::::Đã cấp cờ điều phối viên cho bot trong vòng 3 ngày (căn cứ vào thảo luận tại đây và tiền lệ của dự án Wikipedia tiếng Việt; sự tuyên bố không phản đối của HCV tích cực còn lại, anh DHN). Hy vọng các bạn có quan tâm hỗ trợ theo dõi hoạt động của bot do lo ngại chạy quá nhiều gây quá tải. Hy vọng không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra và bot hoàn thành tốt nhu cầu xin cờ.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 06:39, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
{{od|#:::::::}} {{ping|ThiênĐế98}} {{an5|xong|c=đã xong}} Đã xử lý xong 5300 tập tin (5200 trong backlog tháng 7 và gần 100 tập tin mới từ đó đến nay). [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;font-family:Monotype Corsiva;font-size:110%">NguoiDungKhongDinhDanh</span>]]&nbsp;<sup>[[Special:Redirect/page/19578627|<span style="font-family:Monotype Corsiva;color:black;font-size:110%">Name me</span>]]</sup> 08:27, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
::Đã hoàn thành việc gỡ cờ bot, cảm ơn bạn đã hỗ trợ rất nhanh và báo lại về vụ cờ. Nếu có bất kỳ nhu cầu cờ DPV cho bot nào khác, bạn cứ nhắn vì với lượng thời gian nhanh, tôi thiết nghĩ có thể cấp cờ nhanh cho bot (tài khoản bot này), theo tiền lệ này.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 19:01, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)