Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
** Tập tin thể hiện tác phẩm nghệ thuật phải có thông tin ngày tạo hoặc ngày xuất bản lần đầu tiên, tùy thuộc vào luật bản quyền của quốc gia xuất xứ.
** Tất cả các phiên bản sửa đổi hình ảnh đáp ứng điều kiện đầu tiên đã được chuyển đến Commons dưới dạng các phiên bản sửa đổi của bản sao Commons và được đánh dấu thích hợp như vậy.
* HìnhKhông ảnhbị khôngtreo được đánh dấu làbiển {{Tlx|đừng chuyển sang Commons}} hoặc {{Tlx|Keep local}}.
* Tất cả thông tin ở trang mô tả hình ảnh đều có ở trang mô tả hình ảnh Commons, bao gồm toàn bộ lịch sử tải lên với các liên kết tới các trang người dùng địa phương của người tải lên (lịch sử tải lên ''không'' cần thiết nếu giấy phép của tập tin không yêu cầu), mặc dù vẫn khuyến khích làm như vậy).
** Nếu có bất kỳ thông tin nào không liên quan đến bất kỳ dự án nào khác ở trang mô tả hình ảnh (như {{Tlx|FeaturesPicture}}), trang mô tả hình ảnh phải được phục hồi sau khi xóa tập tin.
21.269

lần sửa đổi