Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ tọa độ cầu”

→‎Liên kết ngoài: clean up, general fixes using AWB
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Liên kết ngoài: clean up, general fixes using AWB)
 
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.math.montana.edu/frankw/ccp/multiworld/multipleIVP/spherical/learn.htm Spherical Coordinates] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090213203445/http://www.math.montana.edu/frankw/ccp/multiworld/multipleIVP/spherical/learn.htm |date =2009-02- ngày 13 tháng 2 năm 2009}}
* [http://www.random-science-tools.com/maths/coordinate-converter.htm Coordinate Converter - converts between polar, Cartisian and spherical coordinates]