Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phục hồi chức năng”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
'''Kỹ thuật can thiệp phục hồi chức năng'''
 
* '''Vật lý trị liệu (VLTL)''': Là việc ứng dụng các hiệu ứng vật lý để tái tạo trạng thái cân bằng sinh học trong cơ thể. VLTL bao gồm nhiệt trị liệu, điện trĩ liệu, quang trị liệu, thủy lực trị liệu, cơ học trị liệu ... và nhiều kỹ thuật vật lý khác
* '''Hoạt động trị liệu (HĐTL)''', là sử dụng các hoạt động tự chăm sóc, công việc và trò chơi trong điều trị nhằm gia tăng sự độc lập chức năng, tăng cường sự phát triển và ngăn ngừa khuyết tật. HĐTL có thể bao gồm sự thích ứng với công việc hay môi trường để đạt được sự độc lập tối đa và nâng cao chất lượng cuộc sống.
* '''Ngôn ngữ trị liệu''' tập nói hoặc học cách sử dụng các loại ngôn ngữ giao tiếp khác (viết, động tác bằng tay (thủ ngữ), mắt....).<br>'''Vận động trị liệu''' <br>'''Tâm lý trị liệu'''
* '''Kỹ thuật giúp đỡ người khuyết tật tham gia hòa nhập xã hội'''