Khác biệt giữa các bản “Danh pháp đồng nghĩa”

không có tóm lược sửa đổi
n (Sửa bản mẫu tham khảo)
 
{{Other uses|Từ đồng nghĩa}}
Trong [[danh pháp khoa học]], '''danh pháp đồng nghĩa, tên đồng danh''' hay còn được dùng nguyên văn '''synonym''' là một [[danh pháp hai phần|danh pháp khoa học]] áp dụng cho một [[đơn vị phân loại]] mà (hiện tại) đang sử dụng một danh pháp khoa học khác<ref name=ICNsyn>[[#ICN|''ICN'']], "Glossary", entry for "synonym"</ref>, mặc dù thuật ngữ này đôi khi được sử dụng khác nhau đối với danh pháp [[động vật học]] và [[thực vật học]].<ref>[[#ICZN|''ICZN'']], "Glossary", entry for "synonym"</ref> Ví dụ, [[Carl Linnaeus|Linnaeus]] là người đầu tiên đặt ra một danh pháp khoa học (dưới hệ thống danh pháp khoa học hiện đang được sử dụng) cho cây [[Picea abies|vân sam Na Uy]], ông gọi nó là ''Pinus abies''. Hiện nay danh pháp này không được sử dụng nữa: nó là một danh pháp đồng nghĩa của danh pháp khoa học chính thức hiện tại của loài này là ''[[Picea abies]]''.
 
Không giống như [[từ đồng nghĩa]] trong các ngữ cảnh khác, trong phân loại học một danh pháp đồng nghĩa thì không dùng thay thế được cho danh pháp chính thức mà nó là từ đồng nghĩa. Trong phân loai học, các danh pháp đồng nghĩa không tương đồng nhau mà có địa vị khác nhau. Đối với bất cứ đơn vị phân loại nào với một định nghĩa, vị trí, và cấp bậc cụ thể, chỉ một danh pháp khoa học được coi là danh pháp chính thức vào bất cứ lúc nào (danh pháp chính thức này được quyết định bằng cách áp dụng quy tắc danh pháp khoa học liên quan. Một danh pháp đồng nghĩa không thể tồn tại độc lập: nó luôn luôn là một sự thay thế cho một danh pháp khoa học khác. Với việc danh pháp chính thức của một đơn vị phân loại phụ thuộc và quan điểm phân loại học được sử dụng (dẫn tới một định nghĩa, vị trí và cấp bậc cụ thể), một danh pháp là danh pháp đồng nghĩa của một nhà phân loại học lại có thể là danh pháp chính thức của một nhà phân loại học khác (và ngược lại).