Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

Tên chiếu rạp của phim tại Việt Nam. [[Thành viên:NXL1997|NXL]] ([[Thảo luận Thành viên:NXL1997|thảo luận]]) 10:05, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:{{tick}} [[Thành viên:Baoothersks|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Martin L. King</i></span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">I have a dream</font>]]</sup> 07:58, ngày 29 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:Cát kết]] → [[:Sa thạch]] ===
Tên phổ biến. {{ping|Baoothersks}} [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 19:31, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:{{tick}} [[Thành viên:Baoothersks|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Martin L. King</i></span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">I have a dream</font>]]</sup> 02:17, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Bản mẫu:J.League player]] ⟶ [[Bản mẫu:Cầu thủ J.League]] ===
12.462

lần sửa đổi