Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quan Âm Thị Kính (truyện thơ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [https://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-quan-am-thi-kinh-475/ Tư vấn tác phẩm Quan Âm Thị Kính]
* [https://www.baodanang.vn/channel/6059/201304/cua-so-tri-thuc-oan-thi-mau-va-oan-thi-kinh-2233605 Oan Thị Mầu và Oan Thị Kính]
{{Nghệ thuật Chèo Việt Nam}}
 
[[Thể loại:Truyện thơ Việt Nam]]
[[Thể loại:Tác phẩm Nôm]]