Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Lâm”

n
*Tháng 3 năm 1945 ông đã vượt ngục, tích cực tham gia giành và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
===Hoạt động trong ngành Tòa án===
*Ngày 14 tháng 2 năm 1946, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ra sắc lệnh (số 21) lập Toà án quân sự đặc biệt và cử ông phụ trách. Với cương vị quan trọng này Bùi Lâm đã góp phần quan trọng thực hiện đường lối bảo vệ cách mạng của Đảng, kịp thời trừng trị bọn phản cách mạng điển hình là vụ [[Nguyễn Gia Thiều|Ôn Như Hầu]]. Ông được coi như [[Bao Công]] trong ngành tòa án quân sự <ref>{{Chú thích web |url=http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?p_page_id=1753011&pers_id=1751940&folder_id=&item_id=3416756&p_details=1 |ngày truy cập=2014-11-ngày 14 tháng 11 năm 2014 |tựa đề=Bản sao đã lưu trữ |archive-date=2014-11-ngày 28 tháng 11 năm 2014 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141128113606/http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/299083?p_page_id=1753011&pers_id=1751940&folder_id=&item_id=3416756&p_details=1 |url-status=dead }}</ref>.
*Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông phụ trách Tòa án Quân sự liên khu III, rồi lại phụ trách Toà án nhân dân Liên khu III.
*Từ năm 1954 đến năm 1957, ông giữ chức Giám đốc Vụ Hành chính Tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp), rồi Phó Viện trưởng [[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện Công tố Trung ương]].
*Từ 1958 đến 1960, Viện trưởng [[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện Công tố Trung ương]] Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
*Ông trúng cử đại biểu quốc hội khoá II (1960-1965) và được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại nước Cộng hoà nhân dân Bungari (từ 1960) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại nước Cộng hoà dân chủ Đức (năm 1964).
*Sau khi về nước ông được cử giữ chức Phó Viện trưởng [[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân tối cao]] (ngày 16- tháng 3- năm 1967).
*Ông trải qua nhiều cơn bệnh nặng, di chứng nhà tù đế quốc để lại, đã qua đời ngày [[10 tháng 5]] năm [[1974]], thọ 69 tuổi.
<ref>{{Chú thích báo
| trích dẫn=
| title=Bản sao đã lưu trữ
| accessdate =ngày 31 tháng 7 năm 2011
| access-date=2011-07-31
| archive-date=2012-01-ngày 11 tháng 1 năm 2012
| archive-url=https://web.archive.org/web/20120111184416/http://tapchikiemsat.org.vn/viewtopic/phap-luat-78/Nho-bac-Bui-Lam-630.html
|url-status=dead
| ngôn ngữ=
| trích dẫn=
}}{{Liên kết hỏng|date=ngày 8 tháng 2 năm 2021-02-08 |bot=InternetArchiveBot }}</ref><ref>{{Chú thích báo
| tên=
| họ=
| ngôn ngữ=
| trích dẫn=
}}{{Liên kết hỏng|date=ngày 8 tháng 2 năm 2021-02-08 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
==Chú thích==