Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

 
{{tick3}} Đồng ý, đã đổi, tên thông dụng tổ chức này đang dùng. [[Thành viên:Conbo|conbo]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Conbo|trả lời]]</sub> 20:30, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
===[[Cách mạng Yemen 2011–2012]] ⟶ [[Cách mạng Yemen]]===
Lý do: Hiện tại thì [[:Cách mạng Yemen]] chuyển hướng đến [[Cách mạng Yemen 2011–2012]]. "Cách mạng Yemen" vừa ngắn hơn vừa không (chưa?) có trùng lặp, nên để làm tên bài chính.
— [[Thành viên:TrunghaiTĐN|TrunghaiTĐN]] ([[Thảo luận Thành viên:TrunghaiTĐN|talk]]) 08:07, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)
:{{done}} Đã giải quyết [[Thành viên:Baoothersks|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Martin L. King</i></span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">I have a dream</font>]]</sup> 02:00, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
=== [[NTN Vlogs]] → [[Nguyễn Thành Nam (YouTuber)]] ===
Theo đồng thuận tại trang thảo luận bài. [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 13:38, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
12.461

lần sửa đổi