Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

{{ping|Baoothersks}} Lùi sửa rối. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 06:11, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)
:{{tick}} [[Thành viên:Baoothersks|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Martin L. King</i></span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">I have a dream</font>]]</sup> 09:01, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== Đổi tên trang "[[Thiền siêu việt]]" bằng "[[Thiền TM]]" ===
 
Đổi tên trang "Thiền Siêu Việt" bằng "Thiền TM" do Transcendental Meditation Việt Nam (tổ chức nắm bản quyền cung cấp Transcendental Meditation tại Việt Nam) sử dụng tên chính thức Thiền TM trong giao dịch và truyền thông. Đổi tên thành Thiền TM nhằm đảm bảo quyền lợi cho người đọc có thể tra cứu thông tin dễ dàng và xác nhận thông tin từ nhiều nguồn quốc tế.
 
Nguồn: https://vietnam.tm.org/
 
[[Thành viên:Khổng Mai Lan|Khổng Mai Lan]] ([[Thảo luận Thành viên:Khổng Mai Lan|thảo luận]]) 10:25, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
:{{oppose}} Tôi không nghĩ chúng ta phải vì một tổ chức thương mại mà đổi lại tên từ tiếng Việt thành từ nửa Anh, nửa Việt, nửa viết tắt, nửa không. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 07:35, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
:{{Không chắc}} Đồng ý với ý kiến trên. Đây là tên một khái niệm chứ không phải tên một tổ chức. Bản thân trong Thiền TM thì chữ M (Meditation) đã mang nghĩa "thiền". [[Thành viên:Conbo|conbo]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Conbo|trả lời]]</sub> 19:33, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
=== [[App Store (macOS)]] → [[Mac App Store]] ===
12.461

lần sửa đổi