Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang/2021”

:::::::{{ping|Ntma152}} Bạn có thể đọc thêm ở [[Wikipedia:Định hướng]] và phiên bản đầy đủ hơn [[:en:Wikipedia:Disambiguation]]. Nói chung, khi hai hoặc nhiều người có độ nổi bật tương đương nhau, thì nên viết trang định hướng. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 12:07, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
::::::::@[[Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|NguoiDungKhongDinhDanh]]Mình sẽ tự tìm hiểu thêm. Cảm ơn bạn nhiều ạ. – [[Thành viên:Ntma152|Ntma152]] ([[Thảo luận Thành viên:Ntma152|thảo luận]]) 12:22, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:Thể loại:Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng]] → [[:Thể loại:Đảng Việt Tân]] ===
{{ping|Baoothersks}} Lùi sửa rối. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 06:11, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)
:{{tick}} [[Thành viên:Baoothersks|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Martin L. King</i></span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">I have a dream</font>]]</sup> 09:01, ngày 7 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:Harvest Moon (loạt trò chơi)]] → [[:Story of Seasons]] ===
12.461

lần sửa đổi