Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang/2021”

Thẻ: Liên kết định hướng
:{{ping|Cbizeditor}} Tôi nghĩ bạn có thể tự đổi được (lần này thì tôi đổi giúp rồi). Xem thêm: [[Trợ giúp:Di chuyển]]. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 12:47, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)
::hihi tôi chưa biết chức năng này, cảm ơn nha[[Thành viên:Cbizeditor|Cbizeditor]] ([[Thảo luận Thành viên:Cbizeditor|thảo luận]]) 12:49, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
===[[Khánh Ngọc (ca sĩ sinh 1936)]] ⟶ [[Khánh Ngọc]]===
Danh ca nổi tiếng, nổi bật hơn hẳn những người cùng tên khác. [[Thành viên:Hari caaru|Hari caaru]] ([[Thảo luận Thành viên:Hari caaru|thảo luận]]) 01:55, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:{{Không chắc}} Người thời nay ở Việt Nam biết về Khánh Ngọc Vầng trăng khóc còn hơn bà này. [[Thành viên:Conbo|conbo]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Conbo|trả lời]]</sub> 16:32, ngày 29 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:{{Đồng ý}} ["Khánh Ngọc (ca sĩ sinh 1936)" thành "Khánh Ngọc (ca sĩ)"]. Phù hợp hơn [[Thành viên:Minh Ming|Minh Ming]] <sub>[[Thảo luận Thành viên:Minh Ming|Thảo luận]]</sub> 16:32, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
::{{ping|Minh Ming}} Bạn cần nêu lý lẽ và lập luận chứ ở trang này không có đếm phiếu đâu bạn nhé. &mdash; [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 12:16, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:Tập tin:Digimon Adventure Official Promo.png.jpg]] → [[:Tập tin:Digimon Adventure Official Promo.jpg]] ===
Tên tập tin ".jpg" bị dư ".png" do sơ suất trong quá trình tải lên mà không để ý tên để sửa tên trước khi quyết định upload. --[[Thành viên:HikariTenshi|サンクサン タカト]] ([[Thảo luận Thành viên:HikariTenshi|thảo luận]]) 03:16, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
:{{ping|P.T.Đ}} Phiền anh chút nhé. Thông cảm, điều phối viên không có quyền di chuyển tập tin. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 11:39, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
::{{tick3}} – [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 12:51, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:S/2003 J 19]] → [[:Jupiter LXI]] ===
Đồng bộ tên mới&nbsp;[[Thành viên:Ikidkaido|Ikidkaido]] ([[Thảo luận Thành viên:Ikidkaido|thảo luận]]) 16:25, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
:{{an5|dc||Ikidkaido}} [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 01:22, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
12.426

lần sửa đổi