Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gia Kiệm”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa chú thích
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{tham khảo|30em}}
 
==ThamHành khảochính==
Xã Gia Kiệm chia thành 7 ấp: Lộc Hòa, Đông Kim, Tây Kim, Võ Dõng 1, Võ Dõng 2,
 
Võ Dõng 3, Tây Nam.
{{sơ khai Đồng Nai}}
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Thống Nhất}}
Người dùng vô danh