Thủy thủ Mặt Trăng

Tham gia ngày 10 tháng 5 năm 2016
Che mã nguồn các sử dụng tập tin "Tập tin:Sailor Moon.png": Tập tin không tự do.
Không có tóm lược sửa đổi
(Che mã nguồn các sử dụng tập tin "Tập tin:Sailor Moon.png": Tập tin không tự do.)
 
<!-- Đã che mã nguồn: [[Tập tin:Sailor Moon.png]] -->
 
Sailor Moon!