Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền”

không có tóm lược sửa đổi
{{od|#:::::::}} {{ping|ThiênĐế98}} {{an5|xong|c=đã xong}} Đã xử lý xong 5300 tập tin (5200 trong backlog tháng 7 và gần 100 tập tin mới từ đó đến nay). [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;font-family:Monotype Corsiva;font-size:110%">NguoiDungKhongDinhDanh</span>]]&nbsp;<sup>[[Special:Redirect/page/19578627|<span style="font-family:Monotype Corsiva;color:black;font-size:110%">Name me</span>]]</sup> 08:27, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
::Đã hoàn thành việc gỡ cờ bot, cảm ơn bạn đã hỗ trợ rất nhanh và báo lại về vụ cờ. Nếu có bất kỳ nhu cầu cờ DPV cho bot nào khác, bạn cứ nhắn vì với lượng thời gian nhanh, tôi thiết nghĩ có thể cấp cờ nhanh cho bot (tài khoản bot này), theo tiền lệ này.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 19:01, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
 
== Cấp quyền cho [[User:{{User13|Tín đồ Tốc độ-bot}}|{{User13|Tín đồ Tốc độ-bot}}]] ==
* '''Tên Bot:''' {{User13|{{User13|Tín đồ Tốc độ-bot}}}}
 
* '''Người chạy/điều hành:''' [[User:Tín đồ Tốc độ|Tín đồ Tốc độ]]
 
<!--Automatic: Specify whether supervised or unsupervised -->
<!--Manually assisted: User must manually confirm every change -->
* '''Phương thức chạy (Tự động hay Thủ công):''' Thủ công trước, quen rồi thì tự động
 
* '''Ngôn ngữ lập trình:''' AWB
 
<!--Please keep function summary SHORT-->
* '''Tóm tắt Mục đích:''' Dịch các cụm từ có tính chất lặp đi lặp lại từ bên Eng về VN. Ví dụ German Grand Prix->Chặng đua GP Đức.
 
* '''Thời gian chạy''' ''(ví dụ. liên tục, hàng ngày, chạy một lần)''''':''' Tùy theo tần suất xuất hiện trên wiki
 
<!--For existing bots only, place the links of all the botflags-->
* '''Đã có cờ bot''' ''(Có/Chưa)''''':''' chưa
 
<!--List full function details here-->
* '''Chi tiết kỹ thuật (tùy chọn):''' chưa sử dụng bot bao giờ
 
''Xác nhận yêu cầu'': [[Thành viên:Tín đồ Tốc độ|Tín đồ Tốc độ]] ([[Thảo luận Thành viên:Tín đồ Tốc độ|thảo luận]]) 17:37, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
=== Thảo luận ===
<!-- This is not a vote. It is a discussion -->