Khác biệt giữa các bản “Nghệ sĩ chèo ở Việt Nam”

*[[Nhà hát Chèo Hải Dương]]:
*[[Nhà hát Chèo Bắc Giang]]:
*[[Nhà hát Chèo Hưng Yên]]: NSUT Xuân Sanh, Tiến Tùng, Phương Nhân, Mạnh Đán, Vũ Thị Lan, Bích Họa, Phương Nhàn, Khắc Nghĩa, Hữu Nam, Đức Đạt, Thanh Lam, Thanh Quang, Ánh Tuyết, Anh Đào
*[[Nhà hát Chèo Hưng Yên]]:
*[[Đoàn Chèo Hải Phòng]]: Thùy Dương, Thanh Bình, NSƯT Kim Liên, Quốc Kiên, Thanh Bình, Thùy Dung, Văn Mởn, Hương Huế, Văn Tạo
*[[Nhà hát Chèo Nam Định|Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Nam Định]]: Diệu Hằng, Thanh Nga, NSƯT Đăng Khoa, Ngọc Hùng, Đức Thọ, NSUT Quốc Hùng, NS. Hoàng Diễn, NSƯT Hoàng Bích Thục, Trần Thị Hằng, Diệu Hằng, Hồng Năm, NSƯT Ngọc Hùng, Nghệ sĩ Minh Phương, Văn Minh, Nguyễn Thị Linh
*[[Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc|Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Vĩnh Phúc]]: Lệ Thúy, Thanh Trắc, Văn Cường, Nguyễn Thị Chắc, Huy Chúc, Mạnh Hùng, Mạnh Tuyến, Tuấn Thiệu, Ngọc Cao