Khác biệt giữa các bản “Nhà hát Chèo Hà Nội”

[[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Nhà hát Chèo]] Hà Nội hiện tại được sáp nhập từ [[chèo#Danh sách các đoàn chèo|nhà hát Chèo]] [[Hà Tây]] cũ và [[chèo#Danh sách các đoàn chèo|nhà hát Chèo]] Hà Nội từ tháng 8/2008.
 
[[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Nhà hát Chèo]] [[Hà Nội]], tiền thân là Đoàn Lạc Việt, sau đổi tên là Kim Lan, diễn tại rạp Lạc Việt (Hà Nội) từ trước ngày giải phóng thủ đô (1954). Ngày 1.1.1966, sáp nhập với [[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Đoàn Chèo]] Quân đội thành [[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Đoàn Chèo]] [[Hà Nội]]. [[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Đoàn Chèo]] [[Hà Nội]] tiếp thu được truyền thống của Đoàn Kim Lan, nơi hội tụ những nghệ nhân [[chèo]] xuất sắc như Ba Nghị, Cả Lễ, Tư Liên, Hoa Tâm. Đoàn có dàn kịch mục phong phú, gồm 34 nhiều diễn. Các vở chủ yếu: "[[Kim Nham]]", "[[Lưu Bình - Dương Lễ]]", "[[Quan Âm Thị Kính (vở chèo)|Quan Âm Thị Kính]]", "Ai mua hành tôi", "Thạch Sanh", "Tấm Cám", "Cô Son", "Tú Uyên Giáng Kiều", "Sợi tơ vàng", "Ni cô Đàm Vân", vv. Được Nhà nước thưởng 3 Huân chương Lao động (1 hạng nhì và 2 hạng ba).
 
[[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Nhà hát Chèo]] [[Hà Tây]], tiền thân là [[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Đoàn Chèo]] Cổ Phong, thành lập 1957, hoạt động ở Hà Nội rồi về Sơn Tây, trở thành [[Chèo#Danh sách các đoàn chèo|Đoàn Chèo]] [[Hà Sơn Bình]] sau khi sáp nhập ba tỉnh [[Hà Đông]], Sơn Tây và [[Hòa Bình]]. Là đoàn Chèo có truyền thống, được hai nghệ nhân bậc thầy là An Văn Mược và Phạm Hồng Lô đặt nền móng nghệ thuật từ ngày đầu. Đã biểu diễn phục vụ ngoài mặt trận trong thời kì chống Mĩ, tham gia các cuộc liên hoan nghệ thuật như Liên hoan sân khấu các dân tộc ba nước Đông Dương ở Campuchia (1986). Những vở chủ yếu: "Suý Vân", "Trương Viên", "Lưu Bình Dương Lễ", "Tấm Cám", "Trần Quốc Toản ra quân", vv. Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.