Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chèo”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*Các vở chèo khác sau đó đã có tác giả như ''[[Bài ca giữ nước]], Tấm Cám, [[Đồng tiền Vạn Lịch]], [[Hoàng Trìu kén vợ]], [[Nghêu sò ốc hến]], [[Trần Tử Lệ]]'',...
*Một số trích đoạn tiêu biểu được xem là mẫu mực, kinh điển, được đưa vào giảng dạy cho các sinh viên học khoa Kịch hát dân tộc, chuyên ngành chèo như: Thị Mầu lên chùa, Xã trưởng - Mẹ Đốp (vở ''Quan Âm Thị Kính''); Xúy Vân giả dại, Cả sứt dặn em, Phù thủy sợ ma, Mụ Quán và thằng Khoèo (vở ''[[Kim Nham]]''), Tuần Ty Đào Huế (vở ''Chu Mãi Thần''); Thày bói đi chợ, Thày đồ dạy học (vở ''Trinh Nguyên''); Nghinh Hương quán, Lưu Bình vinh quy bái tổ (vở ''Lưu Bình Dương Lễ''); Từ Thức gặp Tiên, Giáng Hương vào chùa (vở ''Từ Thức'')...
*Các vở chèo về đề tài hiện đại: ''Những vần thơ thép, Danh chiếm bảng vàng, Chiến trường không tiếng súng, Cà phê chín đỏ, Bến nước đời người, Giếng thơi trong lòng phố, Quả ngọt trái mùa, Đất làng, Nắng quái chiều hôm'',...
;Nghiên cứu về chèo:
*[[Lương Thế Vinh]] đã viết ''Hý Phường Phả Lục'' là tài liệu nghiên cứu chèo xưa nhất ở Việt Nam. Tác phẩm viết về các khoán ước của phường chèo, kịch bản và diễn xuất, cách đánh trống chèo, phương pháp múa hát, các vị tổ chèo, nôi chèo.