Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Phó Quốc Lân”

(Đang tạo trang thảo luận xóa cho Phó Quốc Lân.)
 
 
==== Giữ ====
#{{bqg}} [[Phó Quốc Lân]] và [[Phó Quốc Thăng]] được xếp vào nhạc sĩ tiền chiến. Độ nổi bật của họ là khi làm việc với [[Đài Phát thanh sài Gòn]] và [[Đài Truyền hình Sài Gòn]] chứ không phải những sáng tác. [[User:Kantcer|'''<font color="#88B6C1" face="Segoe Script" size="4">Kantcer</font>''']] 03:34, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
==== Ý kiến ====