Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chèo”

 
==Tứ chiếng chèo==
Tứ chiếng chèo là cách phân vùng không gian nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng kể từ thế kỷ 15, khi chèo rời kinh đô trở về vùng nông thôn. Chiếng Chèo là những phường Chèo hoạt động trong một vùng văn hóa, địa lý nhất định. Phong trào hát chèo xưa phân vùng chèo [[châu thổ sông Hồng]] thành 4 chiếng chèo Đông, chèo Đoài, chèo Nam, chèo Bắc tương ứng với kinh4 đôtrấn ThăngHải LongĐông, -Sơn Tây, NộiSơn Nam, Kinh vịBắc tríxung trungquanh tâmHà Nội. Mỗi chiếng có những "ngón nghề" riêng, kỹ thuật riêng, khó lưu truyền và phát triển ra đến bên ngoài do sự khác nhau trong phong cách nghệ thuật dựa trên cơ sở dân ca, dân vũ và văn hóa địa phương, chỉ người trong chiếng mới diễn được với nhau. Nhưng có những nghệ nhân chèo tài năng, nhập vào chiếng nào cũng diễn được, diễn hay, được tôn là "nghệ nhân tứ chiếng".
 
*Chiếng chèo Đông gồm khu vực các tỉnh [[Hải Dương]], [[Hải Phòng]], [[Quảng Ninh]] và phía bắc [[Hưng Yên]]. Vùng này xưa là trấn Hải Đông. Chèo xứ Đông mang âm hưởng của ca trù, hát đúm và trống quân.