Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng Công ty Dầu Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n (TranHieu0706 đã đổi PV Oil thành Tổng Công ty Dầu Việt Nam: Đổi đúng tên của chủ thể)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{không nổi bật|companies|date=tháng 11-2021}}
{{Thông tin công ty
| tên = Tổng Công ty Dầu Việt Nam
Người dùng vô danh