Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Valle del Cauca”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm bản mẫu Độ nổi bật hoặc Afd
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa bản mẫu Độ nổi bật hoặc Afd
{{Cần biên tập|date=tháng 11/2021}}
{{Wiki hóa|date=tháng 11/2021}}
{{Không nổi bật|date=tháng 11/2021}}
{{Thiếu nguồn gốc|date=tháng 11/2021}}
{{Infobox Department of Colombia
Người dùng vô danh