Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Tổng Giám đốc: Lê Mạnh Cường
*Phó Tổng Giám đốc: Trần Hồ Bắc
*Phó Tổng Giám đốc: Trần Việt Dũng
*Phó Tổng Giám đốc: Trần Hoài Nam
*Phó Tổng Giám đốc: Tạ Đức Tiến
Người dùng vô danh