Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh”

(→‎MB Ageas Life: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
:"{{xt|Một công ty, tập đoàn, tổ chức, đội, tôn giáo, nhóm, sản phẩm, hay dịch vụ được coi là [[Special:Permalink/66207410#Tiêu chí chính|nổi bật]] nếu nó được các nguồn thứ cấp nói đến một cách đáng kể.}}" Tôi nghĩ nguồn chưa đủ mạnh. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="color:black;font-family:Monotype Corsiva;font-size:110%">NguoiDungKhongDinhDanh</span>]]&nbsp;<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="font-family:Monotype Corsiva;color:black;font-size:110%">Name me</span>]]</sup> 06:45, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 
::Mời bạn đọc nguồn này. [https://www.mbageas.life/goc-bao-chi/mbal-vinh-danh-noi-lam-viec-tot-nhat-chau-a-2021], [https://www.baophapluat.vn/mb-ageas-life-xuat-sac-o-top-10-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-uy-tin-nam-2021-post404749.amp]
Người dùng vô danh