Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách Thêm nội dung không nguồn
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
== Hoạt động kinh doanh ==
*Nhiệt điện khí
*Thủy điện
*Nhiệt điện than
 
== Lịch sử ==
Người dùng vô danh