Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Danh hiệu ==
* Cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho Công đoàn Tổng Công ty<ref>{{Chú thích web|url=https://laodong.vn/cd-dau-khi/cong-doan-dau-khi-viet-nam-trao-tang-co-thi-dua-cho-cong-doan-pv-power-866821.ldo|tiêu đề=Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho Công đoàn PV Power|website=[[Lao Động (báo)|Lao Động]]}}</ref>
 
== Giải thưởng ==
Người dùng vô danh