Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin”

không có tóm lược sửa đổi
n (Sửa bản mẫu... (via JWB))
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{hiddencat}}
Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xóa nhanh từ {{tl|Db-ctt1}} đến {{tl|Db-ctt2}}. Trước khi xóa nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh|tiêu chí xóa nhanh]], đồng thời kiểm tra kỹ [[Wikipedia:Liên kết đến đây|liên kết]] và [[Wikipedia:Lịch sử trang|lịch sử trang]].
 
=== Phân loại ===
* {{anchor|A}} '''A''': CTT1. Cổng thông tin dưới dạng một bài viết
* {{anchor|B}} '''B''': CTT2. Cổng thông tin được trình bày từ các bài viết sơ khai hoặc ít thông tin
 
[[Thể loại:Chờ xóa|H]]