Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{nhiều vấn đề|{{chú thích trong bài|date=tháng 11-2021}}
{{không nổi bật|date=tháng 11-2021}}
{{wiki hóa|date=tháng 11-2021}}
{{bài quảng cáo|date=tháng 11-2021}}}}
'''Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí''' là đơn vị thành viên của [[Tập đoàn Dầu khí Việt Nam]].
 
Người dùng vô danh