Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ESP8266”

Không thay đổi kích thước ,  5 tháng trước
n
(→‎Tính năng: sửa chú thích)
* {{Chú thích sách|url=https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf|title=ESP8266 Hardware Design Guidelines|last=Espressif|publisher=Espressif|year=2019|access-date=ngày 1 tháng 12 năm 2021}}
*{{Chú thích sách|url=https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf|title=ESP8266 Technical Reference, Version 1.7|last=Espressif|year=2020|access-date = ngày 15 tháng 5 năm 2021}}
*{{Chú thích sách|url=https://www.microchip.ua/wireless/esp01.pdf|title=ESP-01 WiFi Module, Version 1.0|last=AI-Thinker, ESP-01|publisher=AI-Thinker|year=2015|access-date=ngày 12 tháng 12 năm 2021}}
*{{Chú thích sách|url=https://components101.com/sites/default/files/2021-09/ESP12E-Datasheet.pdf|title=ESP-12E WiFi Module Version 1.0|last=AI-Thinker, ESP-12E|publisher=AI-Thinker|year=2015|access-date=ngày 12 tháng 12 năm 2021}}
{{notelist}}
== Chú thích ==