Khác biệt giữa các bản “Nhà Đường”

n
Tuy các vị hoàng đế sáng lập nhà Đường luôn muốn tái hiện lại sự vinh quang của [[nhà Hán]] (202 TCN–220), song tổ chức hành chính nhà Đường về cơ bản mô phỏng hệ thống cũ thời [[Nam–Bắc triều (Trung Quốc)|Nam–Bắc triều]]. Về mặt quân sự, nhà Đường duy trì chế độ phủ binh của nhà [[Bắc Chu]] (thế kỷ thứ 6), binh lính khi thì đóng quân ở Trường An hoặc nơi biên ải, khi thì về địa phương canh tác ruộng đất. Thời kỳ đầu nhà Đường, triều đình áp dụng [[chế độ Quân điền]] kế thừa từ triều [[Bắc Ngụy]] (386–534), song có nhiều cải tiến.{{sfn|Ebrey|Walthall|Palais|2006|p=91}}
 
=== Đất đai và thuếThuế khóa ===
Những năm đầu nhà Đường, chính quyền thi hành chế độ Tô dung điệu (租庸調) – một loại thuế khóa lấy chế độ Quân điền làm cơ sở. "Tô" là thuế ruộng, mỗi suất đinh mỗi năm nôp 2 [[Thạch (đơn vị đo lường)|thạch]] kê hoặc 3 thạch thóc. "Dung" là thuế đinh, mỗi suất đinh mỗi năm phải làm lao dịch không công 20 ngày, năm nhuận 22 ngày, nếu không muốn lao dịch có thể nộp lụa để thay. "Điệu" là thuế hộ, thuế suất căn cứ vào số lượng sản phẩm thủ công của địa phương.{{sfn|Lệ Dĩ Ninh|1998|p=23}}