Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà Đường”

nKhông có tóm lược sửa đổi
Nhà Đường kế thừa [[phủ binh chế|chế độ phủ binh]] của nhà Tùy, mà theo đó, tráng đinh nam trong độ tuổi phục dịch (21 đến 60 tuổi) sẽ được cho vào phủ binh.{{sfn|Giang Tăng Khánh|2005|p=288}} Trong thời gian phục dịch, binh lính được miễn trừ tô thuế, nhưng vẫn phải tự phụ trách khẩu phần lương thực và binh khí. Dưới thời Đường Thái Tông, quân đội toàn quốc do triều đình trực tiếp quản lý, các tướng lĩnh vào thời bình thì phải ở lại triều, chỉ đến khi làm nhiệm vụ mới trực tiếp chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ 8 trở đi, để tiện việc quản lý, triều đình đã đặt ra chức vụ tiết độ sứ quản lý quân đội từng khu vực ở địa phương.{{sfn|Phó Nhạc Thành|1993|p=145}}
 
Theo ''[[Thông điển]]'', vào thời sơ kỳ nhà Đường, một đội quân viễn chinh thường có tổng cộng 20.000 người, chia thành bảy ''quân'', có 2.600 hoặc 4.000 người. Chỉ có 14.000 quân là trực tiếp tham chiến, số còn lại có nhiệm vụ bảo vệ quân nhu. Số quân trực tiếp tham chiến bao gồm 2.000 cung thủ, 2.000 nỗ thủ, 4.000 kỵ binh, số còn lại là bộ binh chính quy, trang bị chủ yếu bằng thương. Một đơn vị phủ binh thường được cấu tạo từ ba đến năm ''đoàn'', mỗi ''đoàn'' có 200 người, chia thành hai ''lữ'' có 100 người. Một ''lữ'' được chia thành, bốn ''đội'' có 50 người và hai mươi ''hỏa'' có 10 người.{{sfn|Graff|2002|p=193}}
 
Năm 737, Đường Huyền Tông bãi bỏ chế độ phủ binh, thay thế bằng binh lính phục vụ lâu năm trong quân ngũ, thiện chiến và hiệu quả hơn. Đây có thể xem là một biện pháp cải thiện kinh tế, vì việc đào tạo tân binh và điều họ ra biên ải ba năm một lần là cực kỳ tốn kém.{{sfn|Benn|2002|p=9}} Cuối thế kỷ 7, lính phủ binh bắt đầu bỏ lơ nghĩa vụ quân sự và nhà cửa được ban phát thông qua chế độ quân điền. Tiêu chuẩn 100 mẫu đất cho mỗi hộ trên thực tế đã không còn được bảo đảm ở những nơi dân cư đông đúc. Tại nhiều khu vực, phần lớn ruộng đất đều rơi vào tay tầng lớp địa chủ.{{sfn|Graff|2002|p=208}} Nông dân hoặc người sống lang thang có hoàn cảnh khó khăn sau đó thường được mời tham gia nghĩa vụ quân sự, với quyền lợi được miễn trừ tô thuế và nghĩa vụ lao động.{{sfn|Graff|2002|p=209}} Năm 742, tổng số binh lính tại ngũ của nhà Đường đã lên tới 50 vạn.{{sfn|Benn|2002|p=9}}