Khác biệt giữa các bản “Nhà Đường”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
== Thư mục ==
{{refbegin|30em|indent=yes}}
* {{chú thích sách
* {{citation |language=en |last=Adshead |first=S.A.M. |title = China in World History |edition=2nd |year=1995 |orig-year=1988 |publisher=Palgrave Macmillan và St. Martin's Press |location=New York |isbn=978-0-333-62132-5}}
|language=en
* {{citation |language=en |last=Adshead |first=S.A.M. |title = T'ang China: The Rise of the East in World History|year=2004|publisher=Palgrave Macmillan |location=New York |isbn=978-1-4039-3456-7}}
|last=Adshead
|first=S.A.M.
|title = China in World History
|edition=2
|year=1995
|orig-year=1988
|publisher=Palgrave Macmillan và St. Martin's Press
|location=New York
|isbn=978-0-333-62132-5
}}
* {{chú thích sách
|language=en
|author-mask=3
|last=Adshead
|first=S.A.M.
|title = T'ang China: The Rise of the East in World History
|year=2004
|publisher=Palgrave Macmillan
|location=New York
|isbn=978-1-4039-3456-7
}}
* {{citation |language=en |last1=Andrew |first1=Anita N. |last2=Rapp |first2=John A. |title=Autocracy and Cina's Rebel Founding Emperors: Comparing Chairman Mao and Ming Taizu |year=2000 |publisher=Rowman & Littlefield |location=Lanham |isbn=978-0-8476-9580-5}}
* {{chú thích sách
|language=zh
|trans-title=Triều Tiên văn học thông sử
|oclc=671601786
}}
* {{Chú thích sách