Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:KTD-hình chụp màn hình trò chơi điện tử”

n
Đã khóa “Bản mẫu:KTD-hình chụp màn hình trò chơi điện tử”: Bản mẫu nguy hiểm cao ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn))
Không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Bản mẫu:KTD-hình chụp màn hình trò chơi điện tử”: Bản mẫu nguy hiểm cao ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn)))