Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

{{Shortcut|WP:TT2}}
 
Tiêu chí này áp dụng cho các tập tin bị hỏng, bị thiếu, trống hoặc chứa thông tin không phải siêu dữ liệu, thừa và có tính chất quấy rối.<ref>Trước khi xóa loại tập tin / trang thuộc dạng sau cùng (chứa thông tin không phải siêu dữ liệu thừa và quấy rối), hãy kiểm tra xem công cụ [[MediaWiki]] có thể đọc tập tin hay không bằng cách xem trước hình thu nhỏ đã thay đổi kích thước. Ngay cả khi tập tin hiển thị, nếu tập tin chứa thông tin thừa quan trọng không thể được coi là [[siêu dữ liệu]] liên quan trực tiếp đến dữ liệu phương tiện, tập tin có thể bị xóa. Việc khắc phục sự cố luôn được ưu tiên bằng cách tải lên tập tin chỉ chứa dữ liệu thích hợp cùng với siêu dữ liệu được chấp nhận.</ref> Tiêu chí này cũng bao gồm các trang mô tả tập tin cho các tập tin Commons, ngoại trừ các trang chứa thông tin cục bộ chỉ Wikipedia tiếng Việt mới có, không liên quan đến bất kỳcác dự án nào khác (chẳng hạn như {{Tlx|Hình chọnảnh của lọcngày}}).<ref>Nội dung từ các trang mô tả tập tin có liên quan đến Commons nên được sao chép lại trước khi xóa trang cục bộ. Nếu cần thiết, hãy sao chép cả lịch sử ghi công (attribution).</ref>
 
* {{Tl|Db-tt2}}, {{Tl|Db-nofile}}, {{Tl|Db-fpcfail}}, {{Tl|Db-noimage}}
19.316

lần sửa đổi