Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Nhà Đường”

n
ước tính
Không có tóm lược sửa đổi
n (ước tính)
:::::::@[[Thành viên:Ngô Mạnh Đức|Ngô Mạnh Đức]] '''hệ thống hóa''' – [[User:Lệ Xuân|<span style="font-variant:small-caps;color:black;font-family:Palatino,Georgia;">'''Χλόη'''</span>]] &#124; [[User talk:Lệ Xuân|<span style="font-variant:small-caps;color:black;font-family:Palatino,Georgia;">Λη Ξυαν</span>]] 02:16, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)
::::::::Lính thì ít hơn giấy tờ chứ dân thì ngược lại. Mấy thằng tiết độ sứ ăn chặn thuế của triều đình, không khai hết nhân khẩu đâu. Thời Đường mạt nhiều khi muốn điều động phu làm công trình lớn rất khó khăn vì bọn địa phương không nhả người. – [[Thành viên:Ngô Mạnh Đức|Lương Triều Vỹ]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngô Mạnh Đức|thảo luận]]) 21:38, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)
:::::::::Cái kiểu khai dối này thì rõ ràng rồi. Cái thời Thịnh Đường đời Huyền Tông mà tụi quan phủ cũng chỉ nói là 70% dân đăng ký hộ tịch mà, nói gì đến thời Đường Mạt. Đọc cuốn Cambridge History thì thấy số lượng hộ khẩu cao nhất thời hậu An Sử là thời Văn Tông (5 triệu hộ). Nhưng không hiểu sao bọn en nó dùng cái nguồn kia khẳng định <s>chắc nịch</s> là năm 875 có 80 triệu dân (bắt đầu loạn Hoàng Sào). Tính kiểu hàm mũ chăng?
:::::::::"…while the empire’s population may have totaled 60 million in AD 80, 80 million in 875, 110 million in 1190, 200 million in 1585, and 425 million in 1850…" → Đời Tống năm 1100 tầm 100 triệu dân thì chắc đúng, nhưng mà hình như đọc đâu đó là cũng 20 triệu hộ, còn Đường mạt có 4–5 triệu hộ, số khẩu đăng ký chắc cũng 25 triệu là max, như vậy thì có khai dối kiểu nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể 80 triệu dân được. Tóm lại tôi thấy mấy cái ước tính này không chắc chắn lắm, không nên đưa vào mục dẫn. Mục riêng về nhân khẩu thì ghi ra để so sánh cũng được. – [[User:Lệ Xuân|<span style="font-variant:small-caps;color:black;font-family:Palatino,Georgia;">'''Χλόη'''</span>]] &#124; [[User talk:Lệ Xuân|<span style="font-variant:small-caps;color:black;font-family:Palatino,Georgia;">Λη Ξυαν</span>]] 02:16, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)