Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Phi Huyền Trang”

#::@[[Thành viên:TranHieu0706|TranHieu0706]] Bạn nói cũng đúng, mình đã google về "người con gái" này, và những thứ hiện ra toàn là Phi Huyền Trang lộ "clip nóng", da thịt hở hang, "mây mưa" này nọ. Mình hi vọng Wikipedia không phải là nơi viết về diễn viên phim "đen". Chủ đề hot girl gây sốc thật là không phù hợp cho Wikipedia. [[Thành viên:HoshinoAomi03|<span style="color:#007BA7;"><strong>Ao★</strong></span>]] [[Thảo luận Thành viên:HoshinoAomi03|<strong><span style="color:#008080;"><sup>đãi mình bánh🍘</sup></span></strong>]] 03:14, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
#::: @[[Thành viên:HoshinoAomi03|HoshinoAomi03]] Wikipedia dành cho mọi chủ đề, miễn là hợp quy định và đủ nổi bật. Diễn viên phim người lớn có hẳn một mục trong [[Wikipedia:Độ nổi bật (người)|Quy định về Độ nổi bật cho người]] (mục [[Wikipedia:Độ nổi bật (người)#Diễn viên khiêu dâm|Diễn viên khiêu dâm]]). Còn gây sốc thì miễn đủ sốc, đủ được quan tâm, kéo dài đủ lâu (và người viết bài đủ khả năng phản biện) thì vẫn có bài như thường, như [[Ngân 98]] [[User:NhacNy2412|<span style="color:red; font-family: Georgia; font-weight: bold; ">༒ <span style = "font-style: italic;">Nhac Ny</span> ༒</span>]] [[w:vi:User Talk:NhacNy2412|<sup><span style="color:red; font-family: Georgia; font-weight: bold; font-style: italic;">Talk to me ♥</span></sup>]] 03:42, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
#{{bqgbqx}} Nói chung là không nổi bật, nói vậy cho vuông. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 14:37, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 
==== Giữ ====