CommonsDelinker

Tham gia ngày 24 tháng 9 năm 2006
n
Đã thay đổi thiết lập khóa của “Thành viên:CommonsDelinker” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn))
(Sửa lỗi dịch)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã thay đổi thiết lập khóa của “Thành viên:CommonsDelinker” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn)))