Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin”

Thêm bản mẫu điều hướng
n (Đã khóa “Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin”: Trang quan trọng ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn)))
(Thêm bản mẫu điều hướng)
Thẻ: Thêm bản mẫu Chờ xóa
{{Chờ xóa/Đầu}}
{{Possibly empty category}}
{{hiddencat}}