Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
|[[Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2021|2021]]
| colspan="5" {{n/a|Không tổ chức do [[Đại dịch COVID-19]]}}
|[[TBA]]
| rowspan="4" |[[Pattaya]], [[Chonburi (tỉnh)|Chonburi]], [[Thái Lan]]
| style="text-align:center;" |
|-
|[[Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020|2020]]
| [[Valentina Fluchaire]]
| rowspan="43" |[[Pattaya]], [[Chonburi (tỉnh)|Chonburi]], [[Thái Lan]]
| style="text-align:center;" |21
|-