Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Niệc mỏ vằn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm tập tin
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm tập tin Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
 
Niệc mỏ vằn có phạm vi phân bố trải dài khắp chân đồi và các khu rừng thường xanh ở Đông Bắc Ấn Độ và Bhutan đến Bangladesh, Đông Nam Á và quần đảo Sunda Lớn. Đây là một loài ăn quả và chủ yếu ăn các loại quả lớn, chúng nuốt toàn bộ quả để lại hạt nguyên vẹn không tiêu hóa qua phân. Tập tính kiếm ăn này đóng một vai trò sinh thái quan trọng đối với sự phát tán hạt đường dài trong hệ sinh thái rừng.
Niệc mỏ vằn đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn, phân mảnh môi trường sống và nạn phá rừng.
== Phân bố và môi trường sống ==
[[File:Wreathed_Hornbill_in_Wild.jpg|thumb|Niệc mỏ vằn đang bay]]
Niệc mỏ vằn sinh sống ở [[rừng thường xanh]] nhiệt đới trong khu vực từ miền nam [[Bhutan]], [[Đông Bắc Ấn Độ]], [[Bangladesh]] và qua [[lục địa Đông Nam Á]] đến [[Indonesia]], nơi nó được giới hạn ở [[Sumatra]], [[Java]], [[Borneo]] và một số đảo nhỏ hơn. Loài này đã được ghi lại lên đến độ cao c lên đến 2560 m.<ref name=iucn />
 
Ở Bhutan, hai cá thể được nhìn thấy ở huyện [[Sarpang]] vào mùa xuân năm 1986.<ref>{{cite journal |author1=Clements, F. |year=1992 |title=Recent records of birds from Bhutan |journal=Forktail |volume=7 |pages=57–73 |url=https://static1.squarespace.com/static/5c1a9e03f407b482a158da87/t/5c1fa6481ae6cf0999653f62/1545578059650/Clements-Bhutan.pdf}}</ref>
 
Ở Đông Bắc Ấn Độ, diệc mỏ vằn sinh sống ở [[rừng nguyên sinh]] không được mở khóa và những khu rừng được khai thác có chọn lọc ở chân đồi của [[Đông Himalaya]] từ [[vườn quốc gia Nameri]] ở [[Assam]] đến [[vườn quốc gia Namdapha]] ở [[Arunachal Pradesh]].<ref>{{cite journal |author1=Saikia, P.K. |name-list-style=amp |author2=Saikia, M.K. |year=2011 |title=Present distribution, status, and ecology of White-winged Wood Duck and Hornbills in Nameri National Park, considering the tropical forest disturbances of Assam |journal=Zoo's Print |volume=26 |issue=11 |pages=1–11 |url=https://www.researchgate.net/publication/311946970}}</ref><ref>{{cite journal |author=Datta, A. |year=1998 |title=Hornbill abundance in unlogged forest, selectively logged forest and a forest plantation in Arunachal Pradesh, India |journal=Oryx |volume=32 |issue=4 |pages=285–294 |doi=10.1046/j.1365-3008.1998.d01-58.x |url=https://www.researchgate.net/publication/229480922 |doi-access=free}}</ref><ref name=Naniwadekar2013>{{cite journal |author1=Naniwadekar, R. |name-list-style=amp |author2=Datta, A. |year=2013 |title=Spatial and temporal variation in hornbill densities in Namdapha Tiger Reserve, Arunachal Pradesh, north-east India |journal=Tropical Conservation Science |volume=6 |issue=6 |pages=734–748 |doi=10.1177/194008291300600603 |s2cid=54872934 |url=https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/194008291300600603}}</ref>
Trong mùa sinh sản, chúng sinh sống ở vùng đất thấp, nhưng di cư lên độ cao hơn vào mùa không sinh sản.<ref name="Naniwadekar_al2015">{{Cite journal |last1=Naniwadekar |first1=R. |last2=Mishra |first2=C.|last3=Datta|first3=A. |name-list-style=amp|date=2015|title=Fruit resource tracking by hornbill species at multiple scales in a tropical forest in India |url=https://www.researchgate.net/publication/281835207 |journal=Journal of Tropical Ecology |volume=31 |issue=6 |pages=477–490 |doi=10.1017/S0266467415000449 |s2cid=83830161}}</ref>
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|30em}}
Người dùng vô danh