Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Stephen Hawking”

{{Thời gian sống|1942|2018}}
}}
{{CổngThanh cổng thông tin|Vương quốc Anh|Tiểu sử|Vật lý|Thiên văn học|Tàu vũ trụ|Ngoài không gian|Sao|Sách|Điện ảnh|Giáo dục|Khoa học}}
{{Cổng thông tin|Vật lý|Thiên văn học|Tàu vũ trụ|Ngoài không gian|Sao|Sách|Điện ảnh|Giáo dục|Khoa học}}
 
{{Sao chọn lọc|phiên bản chọn lọc= 13584697|thời gian= 3 tháng 9 năm 2013}}