Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dầu Giây”

Đã lùi lại sửa đổi 67124773 của 118.68.26.44 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 67124773 của 118.68.26.44 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
== Hành chính ==
Thị trấn Dầu Giây gồm có 74 khu phố: Lập Thành, Phan Bội Châu, Trần Cao Vân, Trần Hưng Đạo,.
Phan Đăng Lưu, Lê Đại Hành, Lý Tự Trọng.
 
==Kinh tế - xã hội==
Người dùng vô danh